Beredskabsplaner…

Are You ReadyFHFD/Brand-kursus og LB Brandteknik hjælper jer med udarbejdelsen af beredskabsplaner.

Virksomhedens beredskabsplan er et nyttigt værktøj, både til at forebygge ulykker og til at handle korrekt, når en ulykke sker.

Med beredskabsplanen tager virksomheden stilling til, hvordan den vil håndtere en ulykkes situation og fastlægge retningslinjer for bla. alarmering og evakuering.