Beredskabsplaner…

FHFD/Brand-kursus og LB Brandteknik hjælper jer med udarbejdelsen af beredskabsplaner. Virksomhedens beredskabsplan er et nyttigt værktøj, både til at forebygge ulykker og til at handle korrekt, når en ulykke sker. Med beredskabsplanen tager virksomheden stilling til, hvordan den vil håndtere en ulykkes situation og fastlægge retningslinjer for bla. alarmering og…

Hvad siger loven ?

Lovgivning for vedligeholdelse af brandmateriel §  Såvel danske som europæiske myndigheder har lovgivet omkring vedligeholdelse af brandmateriel. For overblikket og forståelses skyld har vi opdateret lovgivningen her: - Brandmateriel skal efterses minimum én gang årligt - Brandmateriel må på intet tidspunkt have synlige defekter - Brandmateriel der er defekt skal øjeblikkeligt skiftes