Hvad siger loven ?

Lovgivning for vedligeholdelse af brandmaterielFire extinguisher

§  Såvel danske som europæiske myndigheder har lovgivet omkring vedligeholdelse af brandmateriel.

For overblikket og forståelses skyld har vi opdateret lovgivningen her:

– Brandmateriel skal efterses minimum én gang årligt

– Brandmateriel må på intet tidspunkt have synlige defekter

– Brandmateriel der er defekt skal øjeblikkeligt skiftes