Varmt arbejde – brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

“Varmt arbejde”

7,4 timers kursus i brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Hvert år opstår der brande ved tagdækning, svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde. Det vil sige arbejde med værktøj, der frembringer flammer, gnister eller kraftig opvarmning.

Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre varmt arbejde til brandsikkert arbejde. På dette kursus lærer du at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt.

Udbytte:

Der opnås uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Der udstedes endvidere Varmt arbejde bevis, gældende i 5 år i hele Norden.

Beviset er gyldigt i Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe’s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12.

Hvem kan deltage:

Personer der arbejder med eller skal arbejde med tagdækning.

Indhold:

Ved tagdækning anvendes der som regel en gasbrænder til fastklæbning af tagpap på tagkonstruktionen. Derfor er tagdækning en type varmt arbejde, der kræver meget omhyggelig forberedelse og konstant fokus på sikkerheden. På kurset lærer du om farer og sikkerhedsforanstaltninger ved tagdækning, så det er muligt at undgå farlige brande. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med tagdækning eller andet arbejde på tag.

Kurset er både teoretisk og praktisk og omhandler:

 • baggrund – formål – hensigt
 • brandteori
 • skader – årsager
 • trykflasker
 • Ny DBI vejledning 10 del 1 og del 2
 • håndildslukningsudstyr inklusive praktisk anvendelse af håndildslukningsudstyr
 • lovgivning – forsikringsforhold, Herunder de særlige pligter/forholdsregler som bygningsejeren eller dennes repræsentant skal tage i forbindelse med igangsættelse/udførelse af varmt arbejde.

Deltageren kan efter kurset:

   • vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af tagdækningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet
   • udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt
   • udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning
   • foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde.

Emner:

   • Alarmering
   • Brandteori
   • forholdsregler inden arbejdet påbegyndes
   • indretning af arbejdspladsen
   • udførelse af arbejdet
   • forholdsregler under arbejdet
   • forholdsregler ved brand
   • forholdsregler når arbejdet afsluttes
   • Praktiske slukningsøvelser.

Antal deltagere:

14 – 20 kursister

Lokalitet:

Hos jer….

Mobil sikkerheds station til Varmt Arbejde