Varmt arbejde – brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

“Varmt arbejde”

7,4 timers kursus i brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Hvert år opstår der brande i forbindelse med “varmt arbejde”, svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde.

Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre “varmt arbejde” til brandsikkert arbejde. På dette kursus lærer kursisterne at planlægge og udføre “varmt arbejde” forsvarligt.

Udbytte:

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Et “Varmt arbejde bevis”, er gældende i 5 år, i hele Norden dvs. Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde.

Hvem kan deltage:

Kurset henvender sig til personer, der arbejder eller skal arbejde med alle former for varme og gnistproducerende værktøj.

Alle medarbejdere med driftsopgaver, der ønsker en orientering om, hvordan man forholder sig ved brand/varmt arbejde.

Indhold:

Kursisterne lærer at arbejde sikkert med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller kraftig varme, og er kurset er både teoretisk og praktisk og omhandler:

 • baggrund – formål – hensigt
 • brandteori
 • skader – årsager
 • trykflasker
 • Ny DBI vejledning 10 del 1 og del 2
 • håndildslukningsudstyr inklusive praktisk anvendelse af håndildslukningsudstyr
 • lovgivning – forsikringsforhold, Herunder de særlige pligter/forholdsregler som bygningsejeren eller dennes repræsentant skal tage i forbindelse med igangsættelse/udførelse af varmt arbejde.

Deltageren kan efter kurset:

vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter arbejde med maskiner og værktøj, som afgiver flammer, varme eller gnist, som kan foranledige brand på arbejdsstedet

 • udføre varmt arbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt
 • udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning
 • foretage brandslukning ved Varme/gnist prodoserende værktøj.

Emner:

   • Alarmere
   • Brandteori
   • Vurdere de sikkerhedsforanstaltninger der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som afgiver gnister eller varme, der kan foranledige brand på arbejdsstedet.
   • Udføre varmt arbejde med varme og gnistproducerende værktøj, som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.
   • Udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes.
   • Foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder.
   • Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Antal deltagere:

14 – 20 kursister

Lokalitet:

Hos jer.

Mobil sikkerheds station til Varmt Arbejde