Elementær brandbekæmpelse

Formål

Dette brandkursus giver en grundlæggende indføring i brandforebyggelse og Elementær brandbekæmpelse. Der undervises i, hvordan en brand udvikler sig, hvordan brand og røg spreder sig og hvilke forholdsregler, man skal tage, hvis der opstår brand. Kursisten lærer at erkende situationer, hvor alarmering, evakuering og brandslukning er nødvendig, og derefter formidle denne hjælp.

Målgruppe

Alle medarbejdere og ikke mindst sikkerheds ansvarlige på arbejdspladsen, der skal kende til grundlæggende brandsikkerhed og skal kunne handle hurtigt i tilfælde af brand.

Udbytte

  • Deltagerne tilegner sig basale færdigheder i brandbekæmpelse
  • Deltagerne kan håndtere sluknings midler til brandslukning i de minutter, indtil brandvæsnet når frem.
  • Deltagerne tilegner sig viden om brandforebyggelse
  • Deltagerne tilegner sig viden om evakuering

Indhold

  • Alarmering
  • Brandteori
  • Praktisk håndtering af sluknings midler
  • Forebyggelse

Underviser

Brandmand/Brandinstruktør – Godkendt af Dansk Brandteknisk Institut (DBI) Der udstedes godkendt bevis efter endt kursus. Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.